Diller

İdari Personel

 

Yüksekokul Sekreteri              

: Mevlüt KIRMIZIGÜL                   
 

e-posta

: mkirmizigul@firat.edu.tr

Mali İşler - Memur

: Ömer SEVEN

Yardımcı Hizmetler

: Yakup BARUT

Temizlik Şirket Personeli

 

 

:

:

:

Mehmet Salih BARAN

Sultan BALICA

Fethiye AKSOY

 

Türkçe