Diller

Bahçe Tarımı Programı

I- Misyonumuz
Yüksekokulumuz; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarına uyumlu, insani değerlere saygılı, kendi alanlarında uzmanlaşmış, yeterli, teknik bilgilerle donanmış bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedef edinmiştir.
Bu çerçevede;
1. Öncelikli misyonumuz öğrencilerdeki araştırma ruhunun gelişebilmesi için onları cesaretlendirmek, üst düzeyde öğrenmeye teşvik etmek,
2. Yüksekokulumuzun başarısını üst noktalara taşıyacak ve tutacak akademik kadroları bulundurmak ve geliştirmek,
3. Bilginin, ahlaki ve insani değerlerin geliştirilip yayılmasında sorumlu bir yaklaşım içinde hareket etmek,
4. Akademik programlar yanında topluma hizmetin temel alındığı üstün bir öğretimi desteklemektir.
 
2- Vizyonumuz
 
Yüksekokul öğrencilerimize en iyi iş fırsatlarına kavuşturacak eğitim politikasını izleyerek, başarı kazanmak, güven ve saygıya dayalı ilişkiler kurmak, her alanda yaşama katkıda bulunmak, her şeyden önce kendi yaşamına anlam kazandırmak için hem kurumsal hem de bireysel alanda bilinçli, arzulu, kararlı adımlar atmaktadır.  
Bu vizyon çerçevesinde;
1.Faaliyetleri ile çevresinde yol gösterici rol üstlenen,
2-Çağdaş bilim ve teknolojiyi yakından takip eden,
3-Modern eğitim yöntemlerini uygulayan bölgemiz ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunabilecek meslek elemanları yetiştiren bir yüksekokul olmaktır.

 

Türkçe