Diller

Üst Menu

User menu

Ders İçerikleri

Güz yarıyılı Bahçe tarımı ders dağılım çizelgesi

DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BTP119 BİLGİSAYAR KULLANIMI 2 2 3 3
YDİ105 İNGİLİZCE-1 2 0 2 2
AİT101 ATATÜRK İLK. VE İNKL. TAR.1 2 0 2 2
TRD103 TÜRK DİLİ-1 2 0 2 2
BTP111 ZOOLOJİ 2 0 2 3
BTP109 ÖLÇME BİLGİSİ 2 0 2 3
MAT107 TEMEL MATEMATİK 2 0 2 3
BTP113 BOTANİK 2 0 2 4
BTP115 TOPRAK BİLGİSİ 2 2 3 4
BTP117 TARIMSAL METEOROLOJİ 2 0 2 4

2. YARIYIL

DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
AİT102 ATATÜRK İLK. VE İNKL. TAR. II. 2 0 2 2
BTP108 GENEL MEYVECİLİK 2 2 3 3
BTP110 GENEL SEBZECİLİK 2 2 3 3
BTP112 ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ 1 2 2 3
BTP114 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME 2 2 3 3
BTP116 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ 2 0 2 3
BTP118 BİTKİ KORUMA 2 2 3 3
BTP120 TARIMSAL MEKANİZASYON  2 0 2 3
BTP122 TARIM EKONOMİSİ 2 0 2 3
TRD104 TÜRK DİLİ II. 2 0 2 2
YDİ106 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II. 2 0 2 2

3. YARIYIL

DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BTP201 TARLA BİTKİLERİ VE TANIMI 2 2 3 3
BTP203 SERACILIK 2 2 3 4
BTP205 FİDAN ÜRETİMİ TEKNİĞİ 2 2 3 4
BTP207 MUHAFAZA VE PAZARA HAZIRLAMA 2 0 2 3
BTP209 BİTKİSEL ÜRÜN İŞLEME TEKNOLOJİSİ 3 0 3 4
BTP211 ORGANİK TARIM 2 2 3 3
BTP213 MESLEKİ UYGULAMA I 0 4 2 3
BTP227 STAJ DEĞERLENDİRME 0 2   6
BTP215 GİRİŞİMCİLİK 4 0   4
BTP217 GENEL BAĞCILIK 1 2 2 2
BTP219 SÜS BİTKİLERİ 1 2 2 2
BTP221 KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ 1 2 2 2
BTP223 TARIMSAL İŞLETMECİLİK 2 0   2
BTP225 BİTKİ FİZYOLOJİSİ 2 0 2 2

4. YARIYIL

DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BTP202 TOHUMCULUK TEKNİĞİ 2 2 3 4
BTP204 BUDAMA VE AŞILAMA 2 2 3 4
BTP206 SULAMA 2 2 3 4
BTP208 TARIM ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI 2 0 2 3
BTP210 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2 3
BTP212 MESLEKİ UYGULAMA II 0 4 2 3
BTP214 TARIMSAL KOOPERATİFCİLİK 2 0 2 3
BTP216 SERADA TOPRAKSIZ TARIM 2 0 2 2
BTP218 TARIM VE ÇEVRE KORUMA 2 0 2 2
BTP220 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 2 0   2
BTP222 BAHÇE BİTKİLERİNDE STANDARNİZASYON 2 0 2 2
BTP224 AB VE TÜRK TARIMI 2 0   2
BTP226 TOPRAK KİMYASI 2 0 2 2
BTP228 ZİRAİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ 2 0 2 2

 

BTP119 BİLGİSAYAR KULLANIMI
 
Bilgisayarı oluşturan temel donanım bileşenlerini tanıma ve görevlerini anlama. Kelime işlem programlarını kullanarak yazı oluşturma, biçimleme, tablolar, şablonlar ve anahat kullanımı; hesap tablolama programları ile hesap fonksiyonları, grafik ve çoklu dosya kullanımı.
 
YDİ105 İNGİLİZCE 1
 
Simple present tense, articles, numbers, present progressive tense, possessive adjectives, can, singular and plurals, how many, how much, some, any, a little, a few, some prepositions.
 
AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ
 
 İnkılap ve İnkılap Alakalı Kavramlar, Osmanlı Devleti'nin Yıkılışı, XIX. Yüzyıl'da Osmanlı Devleti'nde Yenilik Hareketleri, Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları, XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nin Durumu, Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu, Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması ve Çalışmaları, Büyük Millet Meclisi'nin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları.
 
 
TRD103 TÜRK DİLİ 1 
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
 
BTP 111 ZOOLOJİ
 Canlılar alemine kısaca bir giriş.Zooloji nedir,tarihçesine kısa bir bakış,zooloji ile ilgili olan bilimdalları,hücrenin fiziksel,kimyasal ve biyolojik özellikleri,su ve yaşam için gerekli organik moleküllerin kimyasal yapısı ve biyolojik önemi ,hücre organellerin fiziksel ve biyolojik yapılarının kosa bir değerlendirmesi.Döllenme ve embriyogenezis,hayvansal dokular yapı ve görevleri, organ sistemleri ve fonksiyonel özellikleri,hayvan taksonomisi ve kısaca prensipleri,hayvan grupları ve zirai anlamda önemli hayvan grupları, bilimsel isimlendirme ilkeleri
 
BTP 109 ÖLÇME BİLGİSİ
 Ölçme Bilgisinin tanımı ve kapsamı, ölçü birimleri ve ölçekler, basit ölçme aletleri mesafe ölçümleri ve jalonlarla yapılan işlemler, mesafe ve açı hesaplamaları ölçmedeki hatalar ve dikinme ve dik çıkma araçları, alanların ölçümleri, planimetre ve haritlarda alan ölçümleri, Nivo ve Miraların kullanımı okumaları, yüksekliklerin ölçülmesi, düşey mesafelerin ölçülmesi ve nokta, boyuna ve enine nivelman işlemleri, kazı dolgu hacim hesaplamaları, GPS kullanım alanları ve uygulamaları, topografik haritaların yorumlanması.
 
MAT107
Kümeler ve özellikleri, küme işlemleri. Sayılar ve bazı temel özellikleri. Sıralı ikili, kümelerin kartezyen çarpımı ve koordinat sistemi. Bağıntı ve özellikleri, fonksiyonlar. Bazı özel fonksiyonlar ve fonksiyonlar üzerinde yapılan işlemler. Özdeşlikler, Birinci dereceden denklemler ve grafikleri. İkinci dereceden, üslü köklü ve rasyonel denklemler. Arasınav ve arasınav ile ilgili değerlendirme, geçmiş konuların tekrarı. Mutlak değerli ve karışık tipten denklemler. İkinci derecen fonksiyonların grafikleri. Eşitsizlikler, kesirli ve mutlak değerli eşitsizlikleri. Cebirsel, parçalı ve trigonometrik fonksiyonlar. Fonksiyonlarda limit tanımı ve hesabı. Sürekli fonksiyonlar ve süreksizlik çeşitleri
 
BTP113 BOTANİK
Botanik ilminin gayesi ve kolları. Hücrenin genel yapısı,Hücrenin kısımları,Hücre çeperi ve geçitler,stoplazma ve stoplazmadaki organeller,Nücleus,Hücre bölünmesi,kromozomların yapısı,mitoz,mayoz. Dokular,bölünür doku(primer meristem doku ve çeşitleri,sekonder meristem),sürekli dokular(Parankima,koruyucu,destek,iletimve salgı dokuları). Organlar(kök,gövde,yaprak ve çiçek). Üreme ve üreme tipleri. Meyve ve tohum. Sistematik(botanik nomenklatürü.adlandırma,bitkilerin sınıflandırılması). bakteriophyta ,cyanophyta,mycophyta,pteridophyta ve spermatophyta’ların genel özellikleri.
 
BTP115 TOPRAK BİLGİSİ
Toprak biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi, Toprağın tanımı. Toprağın genel yapısı, Toprak ana materyali. Toprakların oluşması, Toprak profili. Toprak tekstürü ve strüktürü. Toprak ve su, Toprak suyunun çeşitleri. Toprakta suyun hareketi, Topraktan su kaybı. Kil minerallerinin yapısı 
 
BTP117
Atmosferin Bileşimi, Atmosfer Katları,Atmosferin Isınması ve Atmosferin Isınmasını Etkileyen Etmenler, Hava Sıcaklığının Ölçülmesi, Toprağın Isınması ve Isı İletim, Meteroloji istasyonları, alet ve ekipmanları.Rüzgar, sıcaklık, nem, iklim rasatları

 

Türkçe