Diller

İş Akış Şemaları

BASKİL MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞ AKIŞ SÜRECİ ŞEMALARI 

1.         Personel İşleri Birimi

1.1.      Meslek Yüksekokulu Kurulu Toplantı ve Karar Alma Süreci

1.2.      Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye Seçim Süreci

1.3.      Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Alma Süreci

1.4.      Bölüm Başkanı Seçim Süreci

1.5.      Doktor Öğretim Üyesi İlk Atama Süreci

1.6.      Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama Süreci

1.7.      Akademik ve İdari Personel İzin Süreci (Yıllık, Şua, Mazeret, Evlilik, Babalık ve Ölüm)

1.8.      Akademik Personel Görevlendirme İzin Süreci

1.9.      Disiplin Kurulu Toplantı ve Karar Alma Süreci

1.10.    Akademik / İdari Personel Ücretsiz İzne Ayrılma Süreci

1.11.    Akademik / İdari Personel Süt İzni Kullanım Süreci

1.12.    Müdür İş Akışı Süreci

1.13.    Meslek Yüksekokulu Sekreteri İş Akışı Süreci

1.14.    2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesine Göre Görevlendirme İşlem Süreci 1-2

1.15.    2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesine Göre Görevlendirme İşlem Süreci

2.         Mali İşler Birimi

2.1.      Ekders Ücret Ödeme Süreci

2.2.      Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci

2.3.      Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Ödeme Süreci

2.4.      Doğrudan Temin (4734 SK. 22/d maddesi) Süreci

2.5.      Personel Aylık Maaş Ödeme Süreci

2.6.      Telefon Abonelik ve Kullanım Ücreti Ödeme Süreci

2.7.      Göreve Yeni Başlayan Personel Maaş Süreci

2.8.      Aile Yardımı Ödeme İşlemleri Süreci

3.         Öğrenci İşleri Birimi

3.1.      ÖSYM Sınav Sonucu Yerleşen Öğrenci Kayıt Süreci

3.2.      Öğrenci Ders Kayıt Süreci

3.3.      Öğrenci Ders Muafiyet Süreci

3.4.      Öğrenci Kayıt Dondurma Süreci

3.5.      Giden Özel Öğrenci Süreci

3.6.      Gelen Özel Öğrenci Süreci

3.7.      Özel Durumlu Öğrenci Statüsünde Ders Alma-1/2

3.8.      Öğrenci Belge Talebi Süreci

3.9.      Öğrencinin Geçici İzinli Sayılma Talebi Süreci

3.10.    Mazeret Sınavına Girme Talebi Süreci

3.11.    Öğrenci Disiplin İşleri Süreci

3.12.    Askerlik Sevk Tehiri İşlem Süreci

3.13.    Yatay Geçiş Başvuru İşlem Süreci

3.14.    Öğrenci Ders İntibak İşlem Süreci

3.15.    Koordinatör (Öğrenci Danışmanı) Atama Süreci

3.16.    Farabi / Mevlana (Öğrenci Değişim Programı) Süreci

3.17.    Sınav Sonucu İtiraz Süreci

3.18.    Öğrenci Temsilcisi Seçim Süreci

3.19.    Eğitim Rehberi Hazırlama Süreci

3.20.    Öğrenci Bursları Süreci

3.21.    Danışman İşlem Süreci

3.22.    Mezuniyet İşlemleri Süreci

3.23.    Yaz Okulu İşlemleri Süreci

3.24.    Erasmus Süreci

3.24.1. Erasmus Giden Öğrenci Değişim Programı Süreci

3.24.2. Erasmus Öğrenci Dönüş Süreci

3.24.3. Erasmus Giden Öğrenci Staj Hareketliliği Süreci

3.24.4. Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Dönüş Süreci

3.24.5. Erasmus Personel Hareketliliği Gidiş Süreci

3.24.6. Erasmus Personel Hareketliliği Dönüş Süreci

3.25.    İş Yeri Eğitimi Süreci

3.26.    Staj Süreci

4.         Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

4.1.      Sarf Malzemesi Alım ve Dağıtım Süreci

4.2.      Malzeme Alım, Zimmet ve Kayıttan Düşme Komisyonu Süreci

5.         Disiplin, Yönetmelik ve Soruşturma

5.1.      Şikâyet İnceleme İş Akış Süreci

5.2.      Disiplin Soruşturması İş Akış Süreci

5.3.      Ceza Soruşturması İş Akış Süreci

6.         Bölüm Başkanlıkları

6.1.      Bölüm Kurulu İş Akış Süreci

6.2.      Gelen / Giden Evrak İş Akış Süreci

7.         Özel Kalem Birimi

7.1.      Randevu Planlama ve Görüşme Süreci

7.2.      Toplantı Tertip Edilmesi Süreci

7.3.      Protokol ve Davet İşlemleri Süreci

7.4.      Onay (Islak İmza) Süreci

8.         Evrak Kayıt - Yazı İşleri Birimi

8.1.      Gelen Evrak İş Akış Süreci

8.2.      Giden Evrak İş Akış Süreci

8.3.      İş Göremezlik Süreci

8.4.      Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Komisyon Süreci

8.5.      Yıllık Bilimsel Faaliyetler (D Cetveli) Süreci

8.6.      Aylık Bilimsel Faaliyetler (C Cetveli) Süreci

9.         Bilişim ve Sınav Değerlendirme Birimi

9.1.      Sınav Değerlendirme İş Akış Süreci

10.       İç Hizmetler Birimi

10.1.    Genel Hizmetler İş Akış Süreci

10.2.    Konferans Salonu İş Akış Süreci

11.       Teknik Hizmetler Birimi

11.1.    Tamirat, Bakım ve Onarım İş Süreci

12.       Sivil Savunma Birimi

12.1.    Sivil Savunma Ekibi Kurulum ve Çalışma Süreci

13.       Meslek Yüksekokulu Dergisi Birimi

13.1.    Dergi İş Akış Süreci

13.2.    Dergi Baskı Süreci

 

 

 

 

Türkçe