Diller

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı

MİSYONUMUZ

Fosil yakıtların pahalı olması, sonlu olması , çevre kirliliğine neden olması artan nüfus ile birlikte enerji talebinde olan artıştan dolayı günümüzde alternatif enerji kaynaklarının önemi artmıştır. Temel alternatif enerji kaynakları ; güneş,rüzgar,jeotermal, biokütle ve hidrolik kaynaklardır. Bu kaynakların ülkemizde de kullanımı artmış durumdadır. Bu nedenle alternatif enerji kaynakları sistemlerinin tasarımı, kurulması, işletmesinde görev alacak teknik personel sayısında da artış olmuştur. Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programının amacı , bu alanda hizmet veren sektörde görev alabilecek yeterli bilgi donanımına sahip, sorumluluk alabilen teknik ara eleman yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Bu programının hedefi: öğrencilerimize alternatif enerji kaynaklarının tasarımı, imalatı, işletmesi, bakım ve onarımı konularında teorik ve uygulamalı olarak bilgi ve beceri kazandırmaktır.

 

 

Türkçe